##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فرامرز ادینه کلات سلمان ساکت

چکیده

چاپ نخست تصحیح جدید تاریخ بیهقی، اثر ابوالفضل بیهقی، که یکی از پایه‌‌های نثر فارسی به شمار می‌رود، در اواخر سال 1388 خورشیدی، به کوشش آقایان دکتر محمّدجعفر یاحقّی و مهدی سیّدی منتشر شد. پیش از این، استادان بنامی چون ادیب پیشاوری، سعید نفیسی، دکتر قاسم غنی و دکتر علی‌اکبر فیّاض به تصحیح این اثر برجسته همّت گمارده بودند، امّا تصحیح و پژوهش تازه‌ای که انجام گرفته، از لونی دیگر است؛ چرا که افزون بر مقابلة دقیق نسخ متعدّد و چاپ‌‌های کتاب و فراهم کردن تصحیحی انتقادی از آن، بسیاری از کاستی‌‌‌ها و مشکلات چاپ‌‌های پیشین بر طرف شده و اصالت‌‌های نسخ خطی به متن بازگشته است. همچنین مقدّمة مفصّل، توضیحات فراوان و فهرست‌‌های متنوّع و گستردة کتاب، از امتیازات ویژه و غیرقابل انکار کتاب است. این مقاله بر آن است تا با نقد و بررسی این تصحیح تازه، علاوه بر ذکر مزایا و نقاط قوّت آن، شماری از کاستی‌‌‌ها و نیز برخی از پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کند.
کلیدواژه ها: تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، تصحیح متن، متن‌شناسی.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ادینه کلاتف., & ساکتس. (۱۳۹۰-۱۲-۱۳). نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی, 44(1), 149-177. https://doi.org/10.22067/jls.v44i1.11688
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده