نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰، شماره ۱۵۸،(۱۳۸۶)

عنوان مقاله: تحقیقی دربارة شخصیّت و مقام شاعری غنیمت کنجاهی*


صفحات: 140-158

DOI: 10.22067/jls.v40i3.13165

چکیده
محمداکرم «غنیمت» پنجابی، مفتی‌زاده‌ای از قصبة «کنجاه» از متعلّقات گجرات بود که در روزگار عالمگیر پادشاه (سدة ۱۱ و ۱۲) در خدمت نواب مکرم خان به سر می‌برد. مبانی تازه و معانی لطیف در اشعار او دیده می‌شود، بویژه در مثنوی نیرنگ عشق که به مثنوی غنیمت نیز شهرت دارد. دیوان غزلیات او نیز در بردارندة مجموعه‌ای از غزلیّات، رباعیّات و مفردات است. در مثنوی و دیوان او می‌توان ترکیبات دلنشین و تضمینهای رنگین و دلپذیر دید.
غنیمت در اشعار خود از استادان سبک هندی (اصفهانی) چون صائب تبریزی، نظیری نیشابوری، ناصرعلی سرهندی، بابافغانی و... پیروی و گاهی نیز بیت یا مصرعی از آنان را تضمین کرده است.
کلید واژه‌ها: غنیمت پنجابی (کنجاهی)، نیرنگ عشق، دیوان غنیمت، غنیمت و دیگران.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154