نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۰, شماره ۱۵۹، (۱۳۸۶)

عنوان مقاله: بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)


صفحات: 169-194

DOI: 10.22067/jls.v40i4.13176

چکیده
موضوع اصلی مقاله، بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد است. بدین منظور ابتدا مجموعه اشعار منتشر شده در این دهه را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دادیم. مجموعه مضامین موجود در شعر این دوره، در شش محور اصلی خلاصه شد: مضامین طبیعت گرایانه، مضامین سرگرم کننده و لذت بخش، مضامین سیاسی -اجتماعی، مضامین دینی، مضامین آموزشی ـ علمی و مضامین تربیتی ـ اخلاقی. سپس در صدد برآمدیم که فراوانی هر مضمون را در شعر این دهه مشخص کنیم و در عین حال فراوانی هر موضوع را در اشعار گروههای سنی «الف»، «ب» و ج مشخص کردیم. سپس به سراغ هر دسته از مضامین رفتیم و سعی کردیم با یافتن معیارهای علمی، نقاط ضعف و قوت اشعار را مشخص کنیم. این مقاله به ما نشان می‌دهد که شعر دهه هفتاد از جهت محتوایی چه وضعیتی دارد.
کلید واژه‌ها: ادبیات کودک و نوجوان، شعر کودک، درونمایه شعری، نقد و بررسی.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8188

بازدید: 778

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/03/06 , تاریخ انتشار: 1387/04/16

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )