نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)


صفحات: 95-110

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13201

چکیده
از آنجاکه در دهه‌های اخیر گویشهای ایرانی در جهت همگرایی با زبان فارسی به سرعت دستخوش تحول بوده‌اند، مطالعه و ثبت ویژگیهای اجتماعی آنها اهمیت بسیار دارد. از نتایج این مطالعات، علاوه بر شناخت خصوصیات منحصر به فرد این گویشها، می‌توان در سیاستهای کلان اجتماعی و آموزشی، برنامه‌ریزیهای زبانی و مطالعات تطبیقی گویش‌شناسی سود جست.
این مقاله به بررسی جبنه‌های اجتماعی واژگان خویشاوندی و جنسیتی در گویش گیلکی رشت و نواحی اطراف آن می‌پردازد. گستردگی روابط و تعاملات خانوادگی، نامطبوع بودن خویشاوندی ناتنی، گستردگی و اهمیت چند همسری، و خانواده‌های گستردۀ مرد‌مَدار، از مسائل قابل تأملی هستند که در واژگان گیلکی بازتاب یافته‌اند. همچنین واژگان و اصطلاحات گیلکی از نظر ارجاع و خطاب، کاربرد افعال در حوزۀ همسرگزینی، بخش کنایی و... با ارزش‌گذاری جنسیتی همراه‌اند.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8366

بازدید: 825

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1387/11/08

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )