نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۱، شماره ۱۶۱،(۱۳۸۷)

عنوان مقاله: «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث


صفحات: 149-166

DOI: 10.22067/jls.v41i2.13205

چکیده
طعن یا آیرونی یک آرایۀ ادبی و نوعِ خاصّی از بیان دوپهلو است که با ایهام و ابهام متفاوت است. این آرایه در آثار مهدی اخوان ثالث جلوه‌ای خاص دارد و می‌تواند در شمار ویژگیهای سبکی او به شمار رود. هرچند آیرونی در ادبیّات فارسی پرکاربرد است، منتقدان کمتر به آن توجه نشان داده‌اند. در مقالة حاضر انواع آیرونی و مظاهر آن در شعر مهدی اخوان ثالث بررسی می‌شود.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154