نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال ۴۷، شماره ۱۸۴،(۱۳۹۳)

عنوان مقاله: تداخل سطوح روایی


صفحات: 1-26

DOI: 10.22067/jls.v47i1.26099

چکیده
از نظر تئوری سطوح روایی را می‌توان به سه سطح تقسیم کرد که درهم فرورفتنِ آن ها تداخل سطوح روایی (metalepsis) نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، متالپسیس «هر نوع دخالت راوی یا راویت شنوی برون داستانی در سطح داستانی یا هر نوع دخالتِ شخصیت‌های سطح داستانی در دنیای راویت درونه‌ای یا بالعکس هر نوع دخالت شخصیّت‌های داستان درونه‌ای در سطح داستانی است». از این رو، در تمامی روایت‌هایی که دارای داستان درونه‌ای هستند، استعدادی بالقوه برای آمیختگی این سطوح وجود دارد. سؤالات این پژوهش عبارتند از این‌که: ۱) تداخل سطوح روایی چیست وآیا این شیوه در داستان‌های پست‌مدرن وجود دارد یا ریشه در داستان گوییِ کلاسیک دارد؟ ۲) کارکردها و تأثیرات استفاده از این شیوه در متون روایی چیست؟ ۳) شیوه های تداخل سطوح روایی به چند نوع تقسیم می‌شود؟ در جستار حاضر تنها در پی تعریف و تبیین مبانی نظریِ این ابزار روایت‌شناسی هستیم.

کلمات کلیدی:   تداخل سطوح روایی; روایت شناسی; داستان درونه‌ای


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3857

بازدید: 775

تاریخ دریافت: 1392/06/31 , تاریخ پذیرش: 1393/04/16 , تاریخ انتشار: 1393/04/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )