نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ساختار شناسی خان های رستم و تارئیل 
  مهوش واحددوست 1-32
  بازدید: 136
  بازخوانی داستان جمشید بر پایة روابط گفتمان های مهری-زردشتی 
  علیرضا قاسمی ; علیرضا نیكویی ; رضا چراغی 33-62
  بازدید: 167
  کارکرد سیاسی اسطورة آفرینش نمونة نخستین انسان در شاهنامه 
  تیمور مالمیر ; ناصر محبی 63-79
  بازدید: 155
  تحلیل محتوایی معراج‏نامه‏های مزدایی 
  فاطمه جهانپور 81-114
  بازدید: 200
  ویژگی های پری در منظومه های حماسی پس از شاهنامه 
  رضا ستاری ; سوگل خسروی 115-140
  بازدید: 127
  بررسی مفهوم «درویش راستین» در متون فارسی میانۀ زردشتی 
  فرزانه گشتاسب ; نادیا حاجی پور ; لعیا حسین زاده بهتاش 141-158
  بازدید: 85