نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی تحلیلی نخستین مصراع شاهنامه در مطابقت با باورهای فلسفی باستان و حکمت خسروانی  PDF    دانلود : 3752
  فرزاد قائمی 1-26
  بازدید: 883
  بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان  PDF    دانلود : 3931
  محمود رضا قربان صباغ 27-56
  بازدید: 993
  ارزیابی جایگاه مغولان و ایرانیان در شهنشاه‌نامة احمد تبریزی (بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی فنون زبانی و بلاغی)  PDF    دانلود : 3298
  مهشید گوهری کاخکی ; جواد عباسی ; محمد جواد مهدوی 57-84
  بازدید: 674
  بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین بر اساس الگوهای تبیین در علوم اجتماعیِ لیتل  PDF    دانلود : 3553
  ابراهیم رنجبر 85-104
  بازدید: 2514
  بررسی نشانه ـ معنا شناسی گفتمان در شعر «پی دارو چوپان» نیما یوشیج  PDF    دانلود : 3612
  اکرم آیتی 105-124
  بازدید: 1228
  نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری  PDF    دانلود : 3752
  سعید زهره وند ; مرضیه مسعودی 125-158
  بازدید: 970
  فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های ۱ تا ۱۷۹)  PDF    دانلود : 4056
  سید محمد علی موسوی 159-256
  بازدید: 798