نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایۀ امثال‌و‌حکم دهخدا*  PDF    دانلود : 3343
  عباس واعظ زاده ; محمد جعفر یاحقی 1-28
  بازدید: 692
  بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب  PDF    دانلود : 1775
  جلال الدین گرگیج ; فرزاد قائمی 29-50
  بازدید: 548
  روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد  PDF    دانلود : 1849
  رضا غفوری 51-72
  بازدید: 609
  قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی  PDF    دانلود : 1701
  مریم درپر 73-92
  بازدید: 535
  بحران هویت شخصیت‌ها در رمان «ویران می‌آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)  PDF    دانلود : 2040
  نجمه حسینی سروری 93-120
  بازدید: 1356
  کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور  PDF    دانلود : 3435
  فاطمه مقیمی ; مهدی نیك منش 121-144
  بازدید: 879
  معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ)  PDF    دانلود : 2346
  محمود حسن آبادی 145-168
  بازدید: 3938
  انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم)  PDF    دانلود : 3534
  محمد جواد مهدوی ; محمد جاوید صباغیان ; جواد میزبان 169-193
  بازدید: 1013