دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی

سیّد مهدی زرقانی; محمد جواد مهدوی; مریم آباد
تعداد مشاهده : 1548 صفحه 1-30 PDF
تعداد مشاهده : 849 صفحه 111-134 PDF