نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • مشابهاتِ حماسۀ ارمنیِ دلاورانِ ساسون و شاهنامه  PDF    دانلود : 1785
  سجاد آیدنلو 1-41
  بازدید: 854
  مقایسۀ اسطورۀ هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت  PDF    دانلود : 1654
  حامد صافی ; فرزاد قائمی ; مه دخت پورخالقی چترودی 43-64
  بازدید: 615
  نقد زبان حماسی در خاوران‌نامة ابن‌حسام خوسفی  PDF    دانلود : 1664
  اصغر شهبازی ; مهدی ملک ثابت 65-88
  بازدید: 454
  فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر)  PDF    دانلود : 1591
  عیسی امن خانی ; منا علی مددی 89-117
  بازدید: 658
  بررسی شیوه‌های شخصیّت‌پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیّت خسرو، بهرام و اسکندر  PDF    دانلود : 1598
  اسما حسینی مقدم ; مریم صالحی نیا ; محمّد جواد مهدوی 119-146
  بازدید: 724
  تصویر ایران و ایرانی در سفرنامۀ ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس  PDF    دانلود : 1566
  فرزانه علوی زاده 147-170
  بازدید: 638