نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره
سخن سردبیر

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار)  PDF    دانلود : 1479
  سجاد آیدنلو 1-16
  بازدید: 582
  نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا  PDF    دانلود : 1674
  ابوالقاسم اسماعیل پور ; گلشن اسماعیل پور 17-28
  بازدید: 639
  گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی  PDF    دانلود : 1490
  قدمعلی سرامی 29-54
  بازدید: 670
  مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره‌های دو نسخة‌ بایسنقری و داوری)  PDF    دانلود : 1871
  فاطمه ماه وان ; محمّدجعفر یاحقی ; چارلز ملویل 55-86
  بازدید: 775
  بررسی و تحلیل حماسه‌های «مضحک» و گونه های آن در زبان فارسی  PDF    دانلود : 1439
  علی محمدی ; فاطمه تسلیم جهرمی 87-122
  بازدید: 681
  ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا  PDF    دانلود : 2053
  بهار مختاریان 123-144
  بازدید: 860
  کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی دربارة نام ایوان ضحّاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض و الانبیاء)  PDF    دانلود : 1604
  چنگیز مولایی 145-156
  بازدید: 1016
  حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی  PDF    دانلود : 1487
  داوود عمارتی مقدم 157-181
  بازدید: 540