نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • شیوه های سخنوری در گاهان  PDF    دانلود : 469
  عباس آذرانداز ; معصومه باقری 1-20
  بازدید: 352
  ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر  PDF    دانلود : 2233
  مریم حسینی 21-38
  بازدید: 710
  همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن)  PDF    دانلود : 623
  جواد راشکی علی آباد ; جواد عباسی 39-58
  بازدید: 369
  مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا  PDF    دانلود : 637
  وحید رویانی ; صفیه موسوی 59-82
  بازدید: 468
  تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی  PDF    دانلود : 2286
  سمیه عطاردی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; حسین حسن آبادی 83-110
  بازدید: 526
  بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان  PDF    دانلود : 953
  مرضیه مشتاق پور ; بهزاد قنسولی 111-136
  بازدید: 974