نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • شیوه های سخنوری در گاهان  PDF    دانلود : 453
  عباس آذرانداز ; معصومه باقری 1-20
  بازدید: 330
  ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر  PDF    دانلود : 1978
  مریم حسینی 21-38
  بازدید: 647
  همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (بررسی نسخه شناختی و تاریخی اثر و محتوای آن)  PDF    دانلود : 603
  جواد راشکی علی آباد ; جواد عباسی 39-58
  بازدید: 331
  مقایسۀ تطبیقی فرّه ایزدی در شاهنامه و مهابهاراتا  PDF    دانلود : 617
  وحید رویانی ; صفیه موسوی 59-82
  بازدید: 418
  تحلیل شخصیّت شناسانۀ ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی  PDF    دانلود : 2269
  سمیه عطاردی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; حسین حسن آبادی 83-110
  بازدید: 492
  بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان  PDF    دانلود : 934
  مرضیه مشتاق پور ; بهزاد قنسولی 111-136
  بازدید: 906