نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی  PDF    دانلود : 1350
  مظهر ادوای ; یدالله احمدی ملایری 1-28
  بازدید: 848
  ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی  PDF    دانلود : 1068
  سیده شکوفه اکبرزاده ; عبدالله رادمرد ; سید عباس محمدزاده رضایی 29-51
  بازدید: 646
  بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی  PDF    دانلود : 414
  هادی بیدکی 53-80
  بازدید: 668
  بررسی ساخت واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی  PDF    دانلود : 1682
  محرم رضایتی کیشه خاله ; بهروز سلطانی 81-112
  بازدید: 985
  بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی  PDF    دانلود : 647
  وحید رویانی ; منیره فرضی شوب 113-139
  بازدید: 561
  مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان  PDF    دانلود : 1232
  مریم جلالی 141-166
  بازدید: 872