دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بررسی و تحلیل منظومۀ گربه و موش هورامی

مظهر ادوای; یدالله احمدی ملایری
تعداد مشاهده : 1469 صفحه 1-28 PDF

ارکان نامه نگاری در مخزن الانشا و تطبیق آن در فراید غیاثی

سیده شکوفه اکبرزاده; عبدالله رادمرد; سید عباس محمدزاده رضایی
تعداد مشاهده : 831 صفحه 29-51 PDF
تعداد مشاهده : 1403 صفحه 81-112 PDF
تعداد مشاهده : 828 صفحه 113-139 PDF
تعداد مشاهده : 1447 صفحه 141-166 PDF