دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

تعداد مشاهده : 378 صفحه 21-46 PDF

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

سید محمد استوار نامقی; سید مهدی زرقانی; محمودرضا قربان صباغ
تعداد مشاهده : 395 صفحه 47-77 PDF

تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی

مریم وافی ثانی; محمد جعفر یاحقی; خدایی شریف اف
تعداد مشاهده : 307 صفحه 79-106 PDF

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

مرتضی براتی; محمدرضا صالحی مازندرانی; نصرالله امامی; کریم لویمی مطلق
تعداد مشاهده : 296 صفحه 107-128 PDF
تعداد مشاهده : 165 صفحه 129-154 PDF