نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • معنازایی در عدول از پیش¬متن؛ خوانش بینامتنی داستان هابیل و قابیل و رمان¬های هابیل سانچت (میگل د. اونامونو) و سمفونی مردگان (عباس معروفی)  PDF    دانلود : 15
  امیر نجفی ; سیدحبیب الله لزگی ; محمد جعفر یوسفیان 1-20
  بازدید: 43
  رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی  PDF    دانلود : 11
  آزاده نجفی ; محمدرضا پهلوان نژاد ; شهلا شریفی 21-46
  بازدید: 33
  تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام  PDF    دانلود : 11
  سید محمد استوار نامقی ; سید مهدی زرقانی ; محمودرضا قربان صباغ 47-77
  بازدید: 39
  تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی  PDF    دانلود : 24
  مریم وافی ثانی ; محمد جعفر یاحقی ; خدایی شریف اف 79-106
  بازدید: 89
  مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی  PDF    دانلود : 17
  مرتضی براتی ; محمدرضا صالحی مازندرانی ; نصرالله امامی ; کریم لویمی مطلق 107-128
  بازدید: 37
  خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس  PDF    دانلود : 5
  مریم صالحی نیا ; حجت برهانی 129-154
  بازدید: 34