نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • اسطورة آفرینش در آیین ایزدی  PDF    دانلود : 157
  سامان رحمان زاده ; فاطمه مدرّسی 1-20
  بازدید: 1105
  فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی  PDF    دانلود : 66
  سید علی محمودی لاهیجانی ; محمد فشارکی ; محبوبه خراسانی 21-51
  بازدید: 157
  چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)  PDF    دانلود : 82
  سید ایوب نقشبندی ; میر جلال الدین کزازی ; محمد علی داوود آبادی فراهانی 53-79
  بازدید: 130
  تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین  PDF    دانلود : 73
  فاطمه زمانی ; عبدالله حسن زاده میرعلی ; حسن اکبری بیرق 81-105
  بازدید: 144
  درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)  PDF    دانلود : 101
  سجاد آیدنلو 107-129
  بازدید: 167
  «جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)  PDF    دانلود : 59
  محمدحسن جلالیان چالشتری 131-141
  بازدید: 118