دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

اسطورة آفرینش در آیین ایزدی

سامان رحمان زاده; فاطمه مدرّسی
تعداد مشاهده : 1723 صفحه 1-20 PDF
تعداد مشاهده : 546 صفحه 21-51 PDF

چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی)

سید ایوب نقشبندی; میر جلال الدین کزازی; محمد علی داوود آبادی فراهانی
تعداد مشاهده : 446 صفحه 53-79 PDF

تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین

فاطمه زمانی; عبدالله حسن زاده میرعلی; حسن اکبری بیرق
تعداد مشاهده : 1232 صفحه 81-105 PDF
تعداد مشاهده : 496 صفحه 131-141 PDF