دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

پیشینة بن مایة «گِل انسانی» شعر خیّامی در منظومه های کلاسیک جهان

میرجلال الدین کزّازی; ناصر نیکوبخت; رامون گاژا
تعداد مشاهده : 1246 صفحه 1-21 PDF
تعداد مشاهده : 1465 صفحه 47-67 PDF
تعداد مشاهده : 2171 صفحه 69-86 PDF
تعداد مشاهده : 1692 صفحه 87-109 PDF
تعداد مشاهده : 1618 صفحه 111-128 PDF
تعداد مشاهده : 1468 صفحه 129-146 PDF