دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

این «جامه» که می بری

اکبری مفاخر اکبری مفاخر
تعداد مشاهده : 1161 صفحه 1-18 PDF

بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن

فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی; تائبی تائبی
تعداد مشاهده : 1438 صفحه 45-72 PDF
تعداد مشاهده : 1227 صفحه 75-96 PDF
تعداد مشاهده : 1529 صفحه 97-109 PDF
تعداد مشاهده : 2188 صفحه 111-128 PDF

تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف

اختیاری اختیاری; محمودی محمودی
تعداد مشاهده : 1164 صفحه 129-156 PDF