دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی

مه دخت پورخالقی چترودی; شمسی پارسا
تعداد مشاهده : 1174 صفحه 29-47 PDF

تأویلی از مفهوم قلم در مثنوی «تحریمة‌القلم»

علی حسن سهراب نژاد; روح الله یوسفی
تعداد مشاهده : 1248 صفحه 49-74 PDF
تعداد مشاهده : 1178 صفحه 75-96 PDF

تفسیر روان‌شناختی «بوف کور» بر مبنای سبک شناسی تگا

نادر جهانگیری; ناصر رضا ارقامی; غلام محمد فقیری
تعداد مشاهده : 1693 صفحه 97-118 PDF

نقد و بررسی تصحیح جدید تاریخ بیهقی

فرامرز ادینه کلات; سلمان ساکت
تعداد مشاهده : 3091 صفحه 149-177 PDF