دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

محمّد جعفر یاحقّی; سیّد حسین فاطمی; مه دخت پورخالقی چترودی; رقیه شیبانی فر
تعداد مشاهده : 816 صفحه 1-32 PDF
تعداد مشاهده : 1165 صفحه 57-80 PDF

قصه شناسی نوش آفرین نامه

حسن ذوالفقاری; بهادر باقری; صدیقه مهرانفر
تعداد مشاهده : 1658 صفحه 81-98 PDF

سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد

سیّد حسین فاطمی; تقی پورنامداریان; عبدالله رادمرد; مهدی پرهام
تعداد مشاهده : 897 صفحه 123-156 PDF

فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن

غلامرضا مستعلی پارسا; زهره اله دادی دستجردی; مرتضی دولت آبادی
تعداد مشاهده : 970 صفحه 157-173 PDF