نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه  PDF    دانلود : 5487
  محمّد جعفر یاحقّی ; سیّد حسین فاطمی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیه شیبانی فر 1-32
  بازدید: 734
  داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)  PDF    دانلود : 3937
  فرزاد قائمی 33-55
  بازدید: 1460
  بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۷  PDF    دانلود : 4100
  مریم صادقی ; زهرا قربانی پور 57-80
  بازدید: 994
  قصه شناسی نوش آفرین نامه  PDF    دانلود : 3619
  حسن ذوالفقاری ; بهادر باقری ; صدیقه مهرانفر 81-98
  بازدید: 1301
  بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان  PDF    دانلود : 3894
  فردین حسین پناهی 99-122
  بازدید: 1503
  سرچشمه‌های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد  PDF    دانلود : 3392
  سیّد حسین فاطمی ; تقی پورنامداریان ; عبدالله رادمرد ; مهدی پرهام 123-156
  بازدید: 764
  فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن  PDF    دانلود : 3656
  غلامرضا مستعلی پارسا ; زهره اله دادی دستجردی ; مرتضی دولت آبادی 157-173
  بازدید: 816