نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • ترکیبهای فعلی زبان روسی و نحوة بیان آنها در زبان فارسی  PDF    دانلود : 3730
  احمدی ، شیخی احمدی ، شیخی 1-16
  بازدید: 582
  بررسی جایگاه زبان آرامی در دورة هخامنشی  PDF    دانلود : 7629
  ایمانپور ایمانپور 17-28
  بازدید: 677
  بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان(با تأکید بر ویژگی نمود فعل)  PDF    دانلود : 7245
  ایزانلو ایزانلو 29-58
  بازدید: 891
  تأثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی  PDF    دانلود : 8752
  حسینی فاطمی ، پیشقدم حسینی فاطمی ، پیشقدم 59-73
  بازدید: 750
  اصول ساختواژی واژه‌سازی و واژه‌های نوساختة ‌عمومی  PDF    دانلود : 6613
  خرمایی خرمایی 75-94
  بازدید: 584
  واژه ‌شناسی اجتماعی گویش گیلکی (مطالعۀ موردی: اصطلاحات خویشاوندی و جنسیّت)  PDF    دانلود : 8288
  رضایتی کیشه خاله ، چراغی رضایتی کیشه خاله ، چراغی 95-110
  بازدید: 806
  مقوله‌های زبانی در علم صرف روسی  PDF    دانلود : 3325
  زهرایی زهرایی 111-124
  بازدید: 555
  نقد مبانی فصاحت(رویکردی زبان‌شناختی)  PDF    دانلود : 6629
  سیدی سیدی 126-136
  بازدید: 630
  حفظ یک مادّه ساز باستانی در ساخت مجهول در زبان کردی  PDF    دانلود : 4070
  كریمی دوستان ، ویسی كریمی دوستان ، ویسی 137-147
  بازدید: 689
  «طعن» یا «آیرونی» در آثارمهدی اخوان ثالث  PDF    دانلود : 7586
  مشرف مشرف 149-166
  بازدید: 903