نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی)  PDF    دانلود : 5901
  فرزانه علوی زاده ; محمّد جعفر یاحقّی 1-33
  بازدید: 947
  روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی  PDF    دانلود : 4294
  پیمان ابوالبشری ; علی یحیائی ; حسین نوعی 35-49
  بازدید: 1026
  بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار  PDF    دانلود : 3962
  میلاد جعفرپور ; مهیار علوی مقدم 51-84
  بازدید: 1347
  سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی  PDF    دانلود : 3855
  محسن شریفی ; مه دخت پورخالقی چترودی 85-106
  بازدید: 963
  شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی  PDF    دانلود : 3699
  لیلا صادقی 107-128
  بازدید: 1013
  شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ  PDF    دانلود : 4134
  لیلا رضایی ; عباس جاهدجاه 129-156
  بازدید: 719
  وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی  PDF    دانلود : 3724
  محمدرضا آهنچیان ; افسانه عبدلی 157-182
  بازدید: 836