نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • سیمای شهرها و کاربری آیینی آنها در ایران باستان (بر مبنای شاهنامة فردوسی و روایات تاریخی)  PDF    دانلود : 5799
  فرزانه علوی زاده ; محمّد جعفر یاحقّی 1-33
  بازدید: 915
  روایت ها و عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایی  PDF    دانلود : 4236
  پیمان ابوالبشری ; علی یحیائی ; حسین نوعی 35-49
  بازدید: 1014
  بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار  PDF    دانلود : 3895
  میلاد جعفرپور ; مهیار علوی مقدم 51-84
  بازدید: 1319
  سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی  PDF    دانلود : 3800
  محسن شریفی ; مه دخت پورخالقی چترودی 85-106
  بازدید: 950
  شناخت جهان متن رباعیات خیام براساس نگاشت نظام با رویکرد شعرشناسی شناختی  PDF    دانلود : 3643
  لیلا صادقی 107-128
  بازدید: 974
  شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ  PDF    دانلود : 4076
  لیلا رضایی ; عباس جاهدجاه 129-156
  بازدید: 705
  وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی  PDF    دانلود : 3667
  محمدرضا آهنچیان ; افسانه عبدلی 157-182
  بازدید: 823