نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • جستارهای ادبی

 • بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی  PDF    دانلود : 6567
  سیّد حسین فاطمی ; محمّدجعفر یاحقّی ; مه دخت پورخالقی چترودی ; رقیّه شیبانی‌فر 1-35
  بازدید: 1751
  تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی  PDF    دانلود : 4446
  فرزاد قائمی 37-64
  بازدید: 1534
  مر یا من؟ پیشنهادی دربارۀ تصحیح یک بیت از شاهنامه  PDF    دانلود : 4978
  چنگیز مولایی 65-73
  بازدید: 826
  تشابهات ویس و رامین و بهمن نامه  PDF    دانلود : 4528
  وحید رویانی 75-94
  بازدید: 944
  بن مایة آیین‌های مهر و زرتشت در هفت پیکر نظامی  PDF    دانلود : 8055
  مریم حسینی 95-120
  بازدید: 1078
  حماسه نو در شعر شاملو  PDF    دانلود : 6872
  سوسن جبری 121-142
  بازدید: 2356
  بازنگری معنایی در «التفات» بلاغی و اقسام و کارکردهای آن  PDF    دانلود : 4163
  هما رحمانی ; عبدالله رادمرد 143-168
  بازدید: 1432