دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

سیّد حسین فاطمی; محمّدجعفر یاحقّی; مه دخت پورخالقی چترودی; رقیّه شیبانی‌فر
تعداد مشاهده : 2293 صفحه 1-35 PDF
تعداد مشاهده : 910 صفحه 65-73 PDF
تعداد مشاهده : 1086 صفحه 75-94 PDF
تعداد مشاهده : 1256 صفحه 95-120 PDF
تعداد مشاهده : 2894 صفحه 121-142 PDF
تعداد مشاهده : 1842 صفحه 143-168 PDF