دریافت نسخه XML این شماره

جستارهای نوین ادبی

آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

مرضیه خافی; محمّدجعفر یاحقّی; مه دخت پورخالقی چترودی; محمّد تقوی
تعداد مشاهده : 1199 صفحه 1-24 PDF
تعداد مشاهده : 1442 صفحه 25-59 PDF
تعداد مشاهده : 918 صفحه 61-83 PDF

بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار

یدالله جلالی پندری; رقیه حسینی
تعداد مشاهده : 1681 صفحه 103-132 PDF