نویسنده = ���������� �������������� ����������
«نظم پریشان»؛ بازیابی اصطلاحی در قلمرو شعر و نثرِ گذشته و تأویل معاصران از آن

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 36-19

مصطفی جلیلی تقویان؛ نیلوفر جعفرزاده


بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی

دوره 51، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-116

مصطفی جلیلی تقویان؛ روح الله هادی؛ محمدرضا ترکی؛ علی نوروزی