برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

 • گواهی و تعهد می نمایم که :
  • این مقاله قبلا در هیچ نشریه ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است .
  • این مقاله صرفا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه جستارهای نوین ادبی ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد .
  • در جریان اجرای این تحقیقی و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی ها ، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است .
  • این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند ، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته اند رعایت شده است .
 • فرم تعارض منافع
  فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

راهنمای شرایط مجلّه برای پذیرش و چاپ مقاله


1- مقاله به ترتیب شامل چکیده فارسی و انگلیسی (5 تا8 سطرو حداکثر 200 واژه، براساس معیارهای صحیح چکیده نویسی)، کلید واژه‌ها (حدّاکثر5 واژه)، مقدّمه(سؤال تحقیق، فرضیّه‌ها، اهداف)، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد. مجلّه از پذیرش مقاله های بلند (بیش از20 صفحة A4 تایپ شدة 23 سطری و یا بیش از 7000 واژه) معذور است.
2- مشخّصات نویسنده یا نویسندگان به صورت کامل و به دو زبان فارسی و انگلیسی در بخش ارسال مقاله تکمیل گردد.
3- ارسال فایل مقاله بدون درج مشخصات نویسندگان به صورت تایپ شده با قلم لوتوس13 در برنامة word و مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما منحصراً از طریق صفحة خانگی (وبگاه).
4- منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، تاریخ انتشار، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم، محلّ نشر: نام ناشر.
*مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام نشریّه (ایتالیک)، دوره / سال، شماره، شمارة صفحات مقاله.
*مجموعه‌ها: نام خانوادگی، نام (نویسنده یا نویسندگان)، تاریخ انتشار، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام ویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (ایتالیک) ، محلّ نشر: نام ناشر، شمارة صفحات مقاله.
*سایتهای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتی، عنوان موضوع (داخل گیومه)، نام و نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک.
5- ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحة مورد نظر) نوشته شود. در مورد منابع غیرفارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهای مستقیم بیش از 5 سطر به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از دو طرف درج شود.
6- معادل لاتین کلمات در پایین صفحه بیاید.
7- مقاله نباید برای هیچ یک از مجلّه های داخل یا خارج از کشور ارسال و یا در مجموعه مقاله‌های همایشها چاپ شده باشد.
8- مجلّه فقط مقاله‌هایی را می پذیرد که در زمینة زبان و ادبیّات فارسی و حاصل پژوهش نویسنده/نویسندگان باشد.
9- مقاله باید بر اساس شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم مجلّه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است.
10- تمام اطّلاعات مربوط به مقاله، پس از دریافت، از طریق صفحة خانگی (وبگاه) قابل پیگیری است .

دریافت فایل ملاک های سنجش مقاله

با توجه به ثبت کامل مشخصات نویسندگان در بخش ارسال مقاله لازم است نویسندگان فایل مقاله را بدون مشخصات ارسال نمایند . بدیهی است هرگونه اشاره در متن مقاله که منجر به افشای هویت نویسندگان شود برخلاف شیوه نامه تدوین مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد .ضمنًا بر اساس دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه هیچ گونه تغییری در ترتیب و تعداد نویسندگان بعد از ارسال مقاله داده نخواهد شد لذا در ارسال مقاله دقت فرمایید.