اطلاعیه‌ها

ضمن خیر مقدم به شما کاربران گرامی، به اطلاع می‌رساند:


سامانه جدید سیستم نشریات دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ ۱۰ آذر در دسترس شما کاربران گرامی قرار گرفته است. این سامانه که با هدف ارتقاء و بهبود کارآیی هر چه بیشتر سیستم نشریات از اوایل سال ۱۳۹۶ مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرار گرفت، پس از جلسات متعدد و بحث های کارشناسی علمی و فنی با اساتید متخصص در این زمینه نسخه نهایی سیستم او جی اس مورد تایید کارگروه قرار گرفت و اکنون مفتخریم که در این راه به عنوان همکار استراتژیک مجموعه PKP نیز انتخاب و معرفی شدیم.
از شما نیز خواهشمندیم در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با سامانه جدید از طریق پل های ارتباطی نشریه با ما در تماس باشید.

با تشکر

اصلاحیه نویسندگان مقاله

 

پیرو چاپ مقالۀ «پیوند و گسست متن و نگاره در شاهنامۀ بایسنغری» در شمارۀ 204 (بهار 1398) مجلۀ جستارهای نوین ادبی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، به اطلاع می­رساند:

متأسفانه نام آقای دکتر آرش اکبری مفاخر، بدون اطلاع و اجازۀ ایشان در این مقاله درج شده و نامبرده نقشی در تهیه، تنظیم، تألیف و نیز ارائه و ارسال آن نداشته ­اند؛ ازاین‌ رو بنا بر درخواست آقای دکتر آرش اکبری مفاخر و تأیید مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه نام ایشان از این مقاله حذف می­گردد. بدیهی است، مسئولیت همۀ مطالب ارائه شده در مقاله بر عهدۀ خانم الهام رجبی نیازآبادی و خانم دکتر فرزانه فرخ ­فر است.

                                                                                                                                 با احترام

                                                                                                                                       دفتر مجلۀ جستارهای نوین ادبی