##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

نصرالله پورجوادی

چکیده

 در این مقاله، سخن بر سر صورت صحیح نام یک کتاب است از ابوالعباس ایرانشهری و آن کتابی است که بر اساس بیان الادیان ابوالمعالی محمد بلخی نام آن را «هستی» دانسته‌اند. اما پس از جستجو در معنا و مفهوم واژۀ «هستی در زبان و فرهنگ و تلقی فلاسفۀ ایرانی قرون اولیه، باید نام اصلی کتاب «هستی_داد» باشد نه هستی. در پایان هم به‌ضرورت توجه ایرانیان به زبان فارسی در برابر عربی اشاره شده که بسیاری از متفکرین لازم می‌دیده‌ اند به این زبان هم، کتابی آسمانی وجود داشته باشد تا براساس موازین و معتقدات تاریخی و اساطیری ایران، مبانی عقیدتی تبیین و تفسیر شود. به همین دلیل کسانی که نمی‌خواسته‌ اند دینی غیر از اسلام در فضای فرهنگ ایران مطرح باشد، کتاب آسمانی اسلام، یعنی قرآن را در دورۀ سامانی به پارسی برگرداندند.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

هستی- داد, ایرانشهری, زبان فارسی, جهان‌بینی ایرانی, اسلام

مراجع
ارجاع به مقاله
پورجوادین. (2019). "هستی– داد" نخستین کتاب پارسی در هستی شناسی. جستارهای نوین ادبی, 51(1), 26-17. https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80532
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی