##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سیمین پناهی فرد قدمعلی سرامی

چکیده

جلوه ­های زنانه یکی از رهیافت ­های نقد ادبی مربوط به زنان است که به بررسی شخصیت زنان در آثار نویسندگان می­پردازد و این موضوع بستر مناسبی است برای رمان «طوبا و معنای شب» که در آن مسائل و دغدغه ­های زندگی زنان که به نوعی مورد ستم فرهنگ نرینه­­ سالار قرار گرفته ­اند، بیان شده است. پارسی­پور در این رمان با ترسیم دورۀ گذار از جامعۀ سنتی دوران قاجار به تجدد دوران پهلوی و درنهایت به دگرگونی دوران انقلاب می­رسد و همزمان با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با پرده برداشتن از بخش­ های جدید هویت زنانه، زوایای پنهان وجود زنان و مبارزۀ آنها برای کسب هویت از دست رفته ­شان را به تصویر می­کشد و با انتقاد از نظام مردسالار نشان می­­دهد چطور با تغییر فرهنگی جامعه، نوع نگرش و شیوۀ زندگی زنان نیز تغییر می­یابد و این تحول فرهنگی و اجتماعی به تحول شخصیتی زنان و پوست­اندازی و بیرون آمدن آنها از پیلۀ کهنۀ نظام مردسالار ایران منجر می­شود. در این مقاله بر آن شده­ایم تا به نقد رمان طوبا و معنای شب از منظر فمنیستی بپردازیم و نگاه زنانه او را در این مجال واکاوی نماییم.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

نقد زن محور, شهرنوش پارسی پور, طوبا و معنای شب, فمینیسم

مراجع
آندره، میشل. (1372). جنبش‌های اجتماعی زنان. ترجمه هما‌ زنجانی‌زاده‌. مشهد: نشر نـیکا.
اختیاری سلماسی، پریسا. (1391). «بررسی تطبیقی عناصر داستانی در دو رمان خانه ادریسی¬ها و طوبا و معنای شب». پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.149صفحه.
باقری، نرگس. (1387). زنان در داستان. تهران: مروارید.
بل، کوئنتین. (1385). ویرجینیا وولف (زندگی¬نامه). ترجمه سهیلا بسکی. چاپ دوم. تهران: نشر نیلوفر.
بهین، بهرام، باقری، معصومه. (تابستان1391). «گذر فمینیستی از جزیره سرگردانی و به سوی فانوس دریایی». پژوهش ادبیات معاصر جهان. شماره 66. صص25-40
پارسی¬پور، شهرنوش.(1372). طوبا و معنای شب. چاپ چهارم. تهران: نشر البرز.
پارسی¬پور، شهرنوش (فروردین1367). «برای چه می¬نویسید؟». دنیای سخن. شماره 17
حدادی، حسن. (1381). نقد و بررسی آثار داستانی شهرنوش پارسی¬پور. پایان¬نامه کارشناسی ارشد. رشته ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.270صفحه.
دوبوآر، سیمون. (1396). جنس دوم. ترجمه قاسم صنعوی. چاپ دهم. تهران: نشر توس.
رفیعی، زهرا، سید صادقی، سید محمود و اردلانی، شمس¬الحاجیه. (بهار 1396). «قهرمان طوبا و معنای شب در ساحت واقعیت». پژوهش¬های نقد ادبی و سبک شناسی. شماره1(پی¬درپی27). صص 49-72
سارسه، میشل ریو. (1385). تاریخ فمینیسم. ترجمه عبدالوهاب احمدی. چاپ اول. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
سعدی شیرازی، مصلح¬ بن عبدالله. (1389). کلیات سعدی. چاپ یازدهم. تهران: امیرکبیر.
شمیسا، سیروس. (1381). نقد ادبی. چاپ سوم. تهران: فردوس.
عرب¬نژاد، زینب، ایرانمنش، مریم و نصر اصفهانی، محمدرضا. (1392). «تطبیق محتوای سه¬گانه نجیب محفوظ و طوبا و معنای شب شهرنوش پارسی پور از دیدگاه عناصر داستانی». نشریه ادبیات تطبیقی. سال 5. شماره9.
علایی، مشیت. (فروردین 1369). «اسطوره زن، تحلیل فلسفی طوبا و معنای شب». کلک. شماره 1. صص63-71
فريدمن، جين. (1381). فمينيسم. ترجمه‌ فيروزه مهاجر. چاپ اول. تهران: آشیان.
مقدادی‌، بهرام. (1378). کیمیای‌ سخن. تهران: انتشارات هاشمی.
ان، مک لینتاک. (1372). سیمون دوبوآر (زندگی). ترجمه صفیه روحی. تهران: نشر نشانه.
مونسان، فرزانه. ( 1392). «مشخصه¬های سبکی در آثار شهرنوش پارسی¬پور. گلی ترقی و غزاله علیزاده». بهار ادب. شماره 21. صص475-496
میرعابدینی، حسن. (1396). صدسال داستان نویسی ایران. تهران: چشمه.
ویرجینیا وولف. (1397). اتاقی از آن خود. ترجمه صفورا نوربخش. چاپ هفتم. تهران: نشر نیلوفر.
هام، مگی و گمیل، سارا. ( 1382). فرهنگ نظریه¬های فمینیستی. ترجمه نوشین احمدی خراسانی. فیروزه مهاجر و فرخ قره داغی. تهران: توسعه.
یاوری، حورا. (1368). «تأملی در طوبا و معنای شب». ایران¬نامه، ادبیات و زبان¬ها. شماره 29. صص130-141
یاوری، حورا (1385). «نقد ادبی: روایت دگرگونی¬های روحی و عاطفی». مجله بخارا. شماره ۵۷ آذر و دی.صص319-302
ارجاع به مقاله
پناهی فردس., & سرامیق. (2019). پیله های ظهور (بررسی جلوه های زنانه از منظر نقد زن محور در رمان طوبا و معنای شب). جستارهای نوین ادبی, 51(4), 43-23. https://doi.org/10.22067/jls.v0i0.81940
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی