##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سید حسین فاطمی

چکیده

نوشته حاضر، نقدی است بر مقاله «قرآن درست کردن» (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی) به قلم آقای دکتر مجتبی مجرد، که در مجلۀ جستارهای ادبی شمارۀ 201 تابستان 1397 به چاپ رسیده است.


بیت مورد نظر در این مقاله این است:


یتیمی که ناکرده قرآن درست                کتب­خانه چند ملت بشست

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

نقد, مقاله, قرآن درست کردن, سعدی

مراجع
نقدی بر مقالۀ «قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)»
ارجاع به مقاله
فاطمیس. ح. (2019). نقدی بر مقالۀ «قرآن درست کردن (تأملی بر بیتی از سعدی شیرازی)». جستارهای نوین ادبی, 51(3), 147-145. https://doi.org/10.22067/jls.v51i3.84783
نوع مقاله
جستارهای نوین ادبی