[1]
زهره وندس. و مسعودیم. 2013. نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری. جستارهای نوین ادبی. 46, 1 (جولای 2013), 125-158. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v46i1.15010.