[1]
جلالیم. 2015. مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان. جستارهای نوین ادبی. 48, 2 (جولای 2015), 141-166. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v48i2.40408.