[1]
ذوالفقاریح. 2010. طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی). جستارهای نوین ادبی. 42, 3 (دسامبر 2010), 23-45. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v42i3.4194.