[1]
مختاریانب. 2015. ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا. جستارهای نوین ادبی. 47, 3 (مارس 2015), 123-144. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v47i3.45194.