[1]
حسینیم. 2015. ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر. جستارهای نوین ادبی. 47, 4 (می 2015), 21-38. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.46803.