[1]
ذاکری کیشا. 2017. نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام). جستارهای نوین ادبی. 49, 3 (فوریه 2017), 103-126. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.56831.