[1]
محمدی م., فاطمی ف. و پارساپ. 2011. بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج. جستارهای نوین ادبی. 43, 1 (می 2011), 1-23. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8405.