(1)
ذوالفقاریح. طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی). Jls 2010, 42, 23-45.