درپرم. قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 2, p. 73-92, 29 اکتبر 2013.