زهره وندس.; مسعودیم. نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 1, p. 125-158, 22 جولای 2013.