غفوریر. روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 2, p. 51-72, 29 اکتبر 2013.