درین. شعر سنایی در لغت نامة دهخدا. جستارهای نوین ادبی, v. 45, n. 3, p. 57-79, 4 می 2013.