صادقیه.; فتوحیم. شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی. جستارهای نوین ادبی, v. 46, n. 3, p. 1-26, 15 ژانویه 2014.