بامشکیس. تداخل سطوح روایی. جستارهای نوین ادبی, v. 47, n. 1, p. 1-26, 9 جولای 2014.