آذراندازع.; باقریم. شیوه های سخنوری در گاهان. جستارهای نوین ادبی, v. 47, n. 4, p. 1-20, 17 می 2015.