جلالیم. مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 2, p. 141-166, 29 جولای 2015.