ذوالفقاریح. طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی). جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 3, p. 23-45, 4 دسامبر 2010.