علوی زادهف.; تقویم. بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 3, p. 111-128, 4 دسامبر 2010.