گرجی گ.; میریم. بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 4, p. 79-104, 4 دسامبر 2010.