زمانیف.; حسن زاده میرعلیع.; اکبری بیرقح. تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 2, p. 81-105, 11 فوریه 2017.